Xin Chào, VeXeRe giúp được gì cho bạn ?

Lỗi khi In

 • Biểu hiện: Bấm In, màn hình chợp một cái và không có hành động gì xảy ra tiếp theo
 • Nguyên nhân: Extension (Tiện ích mở rộng) của trình duyệt chặn không cho thực hiện lệnh In
 • Cách xử lý: Có thể tự tắt Extension (Tiện ích mở rộng) của trình duyệt, tham khảo tại đây
 • Biểu hiện:
  • Bấm In nhưng không có hành động gì xảy ra
  • Ở trên thanh địa chỉ trình duyệt hiển thị biểu tượng chặng popup
 • Hình ảnh minh họa:
 • Nguyên nhân: Trình duyệt chặn cửa sổ bật lên
 • Cách xử lý:
  • (Như hình minh họa): Nhấp vào biểu tượng Pop-up blocked, chọn Always allow pop-ups and redirects from https://nhaxe.vexere.com/…., sau đó bấm Done
  • Tham khảo thêm hướng dẫn của Google tại đây
 • Biểu hiện: Bấm In nhưng ở trang xem lại mẫu in là giấy trắng, không có thông tin
 • Nguyên nhân: Chưa có cập nhật mẫu in
 • Cách xử lý: Liên hệ với nhân viên Kinh doanh phụ trách để được hỗ trợ, liên hệ tại đây