Xin Chào, VeXeRe giúp được gì cho bạn ?

Không tìm vé được thì phải làm như thế nào?

Khi không tìm vé được, vui lòng kiểm tra xem có đang thuộc một trong các trường hợp được liệt kê bên dưới hay không

 • Biểu hiện: Thông báo lỗi “Không tim thấy kết quả phù hợp!”
 
 • Hình ảnh minh họa:
 • Nguyên nhân:
  • Số điện thoại nhập vào không chính xác
  • Có thể do giới hạn thời gian tìm kiếm thông tin số điện thoại trong quá khứ
 
 • Cách xử lý: Kiểm tra và nhập lại Số điện thoại chính xác
 
 • Biểu hiện:
  • Thông báo lỗi “Không tìm thấy kết quả phù hợp!”
  • Hoặc có trả về kết quả, nhưng chọn vào lại không dẫn đến ghế đã đặt; khi kiểm tra ghế thì thấy không giống Số điện thoại đang tìm
 

Hình ảnh minh họa:

 • Nguyên nhân:
  • Số điện thoại hành khách đã thay đổi
  • Hệ thống tổng hợp thông tin chưa chính xác, chưa cập nhật kịp nếu có thay đổi đối với thông tin khách hàng
  • Có thể do giới hạn thời gian tìm kiếm thông tin số điện thoại trong quá khứ
 
 • Cách xử lý:
  • Cách 1: Hỏi lại hành khách Số điện thoại đã đặt, hoặc có thay đổi gì không và tìm theo các Số điện thoại hành khách cung cấp
  • Cách 2: Kiểm tra lại lịch sử vé của ghế mà khách đặt xem có thay đổi Số điện thoại không và đối chiếu lại với khách
 

Hình ảnh minh họa: